Samenwerking met andere disciplines

Kinderen wonen, leven, leren en spelen in een omgeving waar andere bij betrokken zijn. Denk aan broertjes en zusjes, ouders, opa en oma. Maar ook school, sportclub, etc.
Daarom kan ik soms in overleg met u ook leerkrachten, klasgenootjes en andere betrekken in de behandeling.

Daar waar nodig kijk ik samen met u en uw zoon of dochter naar de fysieke omgeving. Zoals de plek waar huiswerk wordt gemaakt, de meubelen op school, de klas.

Wanneer bij uw kind meerdere disciplines betrokken zijn zal ik in overleg met u samenwerking zoeken. Zodat alle aspecten rondom het kind goed tot hun recht kunnen komen.
Daarnaast ben ik aangesloten bij  Intervisie en Samenwerkingsgroepen:

Zoals Ketp nederland.

Kinderergotherapiepraktijken Nederland (Ketp Nederland) is een landelijk dekkend kwaliteitsnetwerk met meer dan 75 aangesloten vrijgevestigde kinderergotherapeuten. De aangesloten therapeuten bieden kinderergotherapie aan op een eenduidig en hoog kwaliteitsniveau.

www.ketp.nl/

Ergotherapeuten Zwolle. Naast intervisie vinden we het als ergotherapeuten belangrijk dat alle inwoners van Zwolle optimaal gebruik kunnen maken van ergotherapie in de eerste lijn. Zie voor meer informatie: www.ergotherapeutenzwolle.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *