Interessante links

Algemene sites:

 • Ergotherapie Nederland
  Ergotherapie speelt effectief in op de mogelijkheden van de cliënten en de omgeving waarin zij willen functioneren. Op deze manier kunnen cliënten en ergotherapeuten ruimte scheppen voor optimale participatie in de samenleving en is er voor de cliënten vrijheid om op een eigen manier betekenis aan het leven te geven.
 • Balans:
  Balans is een landelijke vereniging van mensen die betrokken zijn bij kinderen met ontwikkelings-, leer- en gedragsstoornissen zonder dat er sprake is van een verstandelijke handicap.

Informatie over Sensorische Integratie:

 • Nederlands stichting voor Sensorische Informatieverwerking:
  Website waarin informatie gegeven wordt over sensorische Informatieverwerking, hoe u problemen hierin kunt herkennen en de mogelijkheden voor behandeling. Tevens vindt u er een lijst met therapeuten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.
 • Sensomotorische Integratie voor ouders en paramedici:
  Een website, gemaakt door Els Rengenhart. Zij is ergotherapeut en heeft jaren met kinderen gwerkt die problemen hadden met de verwerking van zintuigelijke prikkels. Op deze site vindt u adviezen, activiteiten en spelletjes  gericht op sensorische informatieverwerking. Tevens vindt u er cursussen voor paramedici
 • Met plezier uit de pas:
  Alle kinderen willen spelen. Alleen speelt de een gemakkelijker dan de ander. Met plezier uit de pas bevat spelletjes voor kinderen met een sensorische integratiestoornis – coördinatieproblemen, over- of ondergevoeligheid voor prikkels, extreme bewegelijkheid of passiviteit. Met de juiste spelletjes kunnen zij hun sensorische verwerkingsvaardigheden trainen en versterken én veel plezier beleven.

Informatie over DCD:

Informatie over autisme:

 • Geef me de vijf.
  Onder de organisatie “Geef me de 5” vallen:
  ‘Autisme Anders Bekeken’ (lezingen, trainingen en producten) en
  ‘Autimaat’ (ambulante begeleiding en huiswerkbegeleiding).
 • De Nederlandse vereniging voor autisme:
  De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners en voor alle andere die in autisme geintresseerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *