Wat is sensorische informatievewerking?

Sensoriek betekent zintiuglijk waarnemen.Dit houdt in dat we via onze zintuigen, onze oren, ogen, de tast, ons evenwicht en ons spiergevoel prikkels uit de omgeving waar nemen. Onze zintuigen zorgen ervoor dat we iets zien, voelen ,ruiken, horen of proeven. Hierdoor krijgen we informatie over ons eigen lichaam en de wereld om ons heen. De waarneming via onze zintuigen is vaak een aanleiding voor ons om wat te gaan doen of juist niet te doen.
Bij veel dagelijkse activiteiten als aan/ en uitkleden, eten en drinken, spelen, schrijven en leren op school, maken we gebruik van de informatie die we via onze zintuigen opvangen.
Sensorische informatie verwerking is dat wij met onze zintuigen waarnemen en hoe we daar met een activiteit en-of beweging op reageren.

Voorbeelden:

  • Je trekt je hand terug als deze tegen een hete pan komt.
  • Als de schoolbel gaat pak je je tas in en ga je gauw naar het volgende lokaal.
  • Als je in een drukke omgeving met de auto de weg moet vinden zet je de radio zachter of uit zodat je je aandacht op de weg kan richten.


Op zintuiglijke informatie kunnen we verschillend reageren:

Sensorische informatie verwerking speelt een belangrijke rol bij het opnemen van informatie, het richten van onze aandacht ergens op, op ons gevoel van veiligheid en bij het waarschuwen van gevaar.

Op zintuiglijke prikkels kunnen we verschillend reageren:
Zoals in de voorbeelden hierboven al beschreven staat kan een prikkel ons waarschuwen voor gevaar.
De zintuigprikkels die ons waarschuwen voor gevaar geven een sterk signaal door. Zodra we een brnadlucht ruiken zijn we direkt alert en dat zoirgt ervoor dat we in actie komen door weg te rennen als er ook echt brand is.
Wanneer we de geur van warme appeltaart ruiken zullen we daar anders op reageren, waarschijnlijk geeft ons dat een gevoel van welbehagen.

Een prikkel zet ons aan tot actie. We kunnen de prikkel herkennen. We richten onze aandacht op de prikkel en kunnen er op een juiste manier op reageren.

Voorbeelden:

  • Zodra we de badlkamer in lopen en zien dat de vloer glad is lopen we voorzichtig zodat we niet uitglijden.
  • We pakken een pak melk anders op als deze helemaal vol is dan wanneer deze bijna leeg is.
  • In een ongekookt ei knijpen we niet hard.

We zijn ook instaat prikkels buiten te sluiten die we niet nodig hebben.
We kunnen prikkels discrimineren.

Voorbeelden:

  • Zo kunnen we een gesprek voeren terwijl de radio op de achtergrond aanstaat.
  • De vuilniswagen die door de straat rijdt negeren als de vuilnisbak aan de weg staat, ben je de pak buiten vergeten te zetten dan ren je gauw naar buiten om dit als nog te doen.

Het goed kunnen waarnemen van zintuiglijke informatie, het verwerken en verbinden van deze informatie zorgt ervoor dat we goed en adquaat kunnen reageren op de wereld om ons heen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *