Als schrijven niet zo lukt

Wat als schrijven niet meer leuk is? Omdat het tempo niet bij gehouden kan worden, er schrijfkramp optreed, er een onleesbaar handschrift ontstaat.
Dan zal je het als kind niet makkelijk hebben op school. Al gaat de computer een belangrijke plek innemen in het huidige onderwijs, schrijven is nog steeds belangrijk.

Bij Kiwili kinderergotherapie wordt er na anmelding met een vraag rondom het schrijven een analyse gemaakt van de verschillende schrijfvaardigheden. Hierbij wordt van verschillende observatie methode gebruik gemaakt waaronder de SOESSS. Dit is een Standaard Observatie Ergotherapie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden.
Aan de hand van de observatie gegevens, waarin  duidelijkheid is verkregen wat de oorzaak van het schrijfprobleem is, wordt samen met kind en ouders een behandelplan opgezet. Bij het bespreken van het behandelplan is de inbreng van het kind erg belangrijk. Hij of zij zal gemotiveerd  moeten zijn om het schrijven te willen verbeteren en er regelmatig kort voor te willen oefenen. Daarnaast is terugkoppeling naar school vaak wenselijk.

Afhankelijk van het probleem kan met advisering aan kind, ouder en school worden volstaan. Andere keren is een een schrijftraining noodzakelijk.

Een ding staat voorop, dat plezier in schrijven weer mogelijk wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *