Notice: Undefined index: use_fontawesome in /home/kiwilinl/public_html/cmsKWL15/wp-content/plugins/wp-google-maps/wpGoogleMaps.php on line 8398
  • 107
  • 106
  • 110
  • 111
  • 108

Aangepaste openingstijden

Kiwili kinderergotherapie heeft vanaf april tijdelijk aangepaste openingstijden. Tevens nemen wij op dit moment geen nieuwe klanten aan. Mocht u contact willen dat kan dit via het contactformulier op de website.

Welkom!

Kiwili Kinderergotherapie biedt ergotherapeutische begeleiding en sensorische integratie therapie aan kinderen en jongeren, die moeite hebben met dagelijkse activiteiten die voor het kind belangrijk zijn of gevraagd worden door zijn/ haar omgeving, zoals spelen,schrijven, eten, aankleden, fietsen en dergelijke.

In een veilige kindvriendelijke omgeving krijgt het kind de gelegenheid te leren en zijn vaardigheid te vergroten.

Wilt u een indruk krijgen wat Kiwili Kinderergotherpie  te bieden heeft dan nodig ik u uit een kijkje te nemen op deze site.

Godelieve Huizinga-Spee

Anders dan de rest

Jochem Meijer heeft de titelsongvan de film Brammetje Baas speciaal gemaakt als lijflied voor alle kinderen die net iets drukker zijn dan de rest!

Ben je nieuwsgierig kijk dan gauw naar zijn filmpje.

Veel gestelde vragen over kinderergotherapie:

Mijn kind is ook bij een andere therapeut onder behandeling, wordt het niet te veel als hij/zij ook nog naar de ergotherapie moet?

Zodra u bij aanmelding aangeeft dat uw kind ook in behandeling is bij een andere therapeut, denk aan kinderfysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog neem ik contact op met deze andere behandelaars.

Zo wordt het voor mij duidelijk waar een ieder mee bezig is  en kan samen met u en de andere behandelaars afstemming plaats vinden. Wie richt zich waar op, kan het naast elkaar of is het beter eerst met fysiotherapie of logopedie te gaan beginnen en later ook ergotherapie te starten. Of andersom.

Wat is het verschil tussen kinderergotherapie en kinderfysiotherapie?

Als kinderergotherapeut kijk ik naar de dagelijkse handelingen van een kind in zijn omgeving. Wat wil het kind doen, wat moet het kind doen. Wat zijn zijn sterke punten en zijn zwakke punten. Hoe ziet zijn omgeving er uit. Denk daarbij aan de situatie in het gezin, ouders broers of zussen, school, sportclub. Welke hulp kan de omgeving bieden in het ondersteunen tijdens het leren van het kind. Als ergotherapeut ben ik goed in het aanleren van de dagelijkse handelingen, het leren plannen, organiseren, je kunnen concentreren. Mijn aandachts gebieden zijn dan ook de fijne motoriek, de zintuiglijke ontwikkeling, het schrijven, het knippen, plakken, leren fietsen, het aan en uitkleden, het durven klimmen en klauteren, stil kunnen zitten in deklas, etc.

De kinderfysiotherapeut kijkt naar de bewegingsmogelijkheden van het kind  binnen de algehele motoriek. Zij zijn daardoor beter in het behandelen van bewegingsmogelijkheden van het kind.

Als kinderergotherapeut en kinderfysiotherapeut hebben we echter ook een gebied waar we elkaar overlappen. Zo kan een kinderfysiotherapeut ook kijken naar het schrijven. Doordat kinderergotherapie lange tijd niet toegangelijk was in de eerste lijn hebben veel kinderfysiotherapeuten zich ook op handelings vragen gericht.

Door rond te kijken op mijn website en die van collega kinderfysiotherapeuten krijgt u vast een indruk waar u denkt het best met uw vraag heen te kunnen. En waar u denkt dat uw kind zich thuis zal voelen.

Kan de behandeling ook thuis plaats vinden of op school?

Ja dat kan. Afhankelijk van de vraag kan het soms zelfs wenselijk zijn te oefenen in de eigen omgeving. Als kinderergotherapeut behandel ik kinderen die problemen ervaren in dagelijkse activiteietn die ze willen en moeten doen tijdens de dag.

Bij het oplossen van problemen wordt de vaardigheid geoefend waar het kind moeite mee heeft, en richt ik me  ook op het anders doen van de activiteit, het aanpassen van de omgeving. Een observatie in de klas of thuis kan dan vaak ook wenselijk zijn.

Voor het aanleren van een vaardigheid maak ik gebruik van verschillende materialen. In mijn eigen praktijk ruimte heb ik alles voor handen. Wanneer er veel verschillend materiaal nodig is of een getsructureerde omgeving wenselijk is kan behnadeling in de praktijk nodig zijn. In samen spraak met u wordt gekeken waar behandeling optimaal kan plaats vinden.